آیا شما هم همواره در ساخت و ساز ها و آپارتمانهای خود با مشکل تامین پارکینگ مواجه هستید ؟

با استفاده از راهکارهای هولدینگ مهد تدبیر و اجرای پارکینگ های مکانیزه رباتیک تعداد پارکینگ های خود را تا ۳ برابر افزایش دهید.

طراحی و اجرای پارکینگ های مکانیزه هوشمند رباتیک

هولدینگ مهد تدبیر - دپارتمان پارکینگ های رباتیک برای اولین بار در ایران توانست به تست توانمند متخصصین ایرانی اقدام به طراحی ٬ تولید و اجرای پارکینگ های تمام هوشمند مکایزه رباتیک نماید.

Testimonials

بعدی قبلی

شرکتهای ما

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo